تامین تجهیزات سنگین و نیمه سنگین از پیش بینی های ضروری در اجلاس بزرگ چند جانبه و نمایشگاه های بین المللی می باشد. بهره گیری از این تجهیزات غالبا جهت نقل و انتقال و جابجایی در موارد ذیل می باشد.

  • حمل بار مقامات از پاویون فرودگاه به هتل و بلعکس
  • جابجایی ماشین آلات صنعتی و حفاظتی
  • خودروهای بزرگ و کوچک حمل هر نوع تجهیزات و ماشین آلات از استان تهران به دیگر استان ها
  • کانتینرهای چند منظوره برای گروهای گروه های نگهبانی ، دبیرخانه ای، پایگاه اطلاع رسانی و انفورماتیک قرارگیری اتاقکی ایمن جهت نگهداری لوازم شخصی قبل از ورود به محل اجلاس، سازه های سالن های نمایشگاهی
  • جایگذاری ملزومات سنگین وزن جهت زیباسازی در محوطه برگزاری اجلاس یا همایش، تامین روشنایی محوطه