تامین خدمات تشریفاتی چهاردهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان زیر ۱۸ سال پسر آسیا

شرکت خدمات تشریفاتی جوان سیر ولیعصر مسئول تامین خدمات تشریفاتی چهاردهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان زیر ۱۸ سال پسر آسیا ** ایران پرافتخارترین تیم رقابت‌ها والیبال نوجوانان ایران با هفت قهرمانی در قاره کهن آسیا که شش عنوان آن از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ به صورت متوالی به دست آمده است و یک قهرمانی […]